Privacyverklaring
[LEES DEZE PRIVACYVERKLARING AANDACHTIG VOOR U ONS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKT.]

Laatste versie: v1.0 – 30 april 2018

 

Algemeen

De website www.sonelcoshop.com wordt beheerd door Cottyn & Partners bvba (J.B. De Greeflaan 12, 1731 Zellik - België) met BTW nr. BE0446673122.


De persoonsgegevens die u opgeeft via het contactformulier worden verwerkt door Cottyn & Partners bvba (J.B. De Greeflaan 12, 1731 Zellik - België) met BTW nr. BE0446673122.


In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door Cottyn & Partners bvba worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd.


Door uw persoonsgegevens te verstrekken via het contactformulier geeft u Cottyn & Partners bvba uitdrukkelijk de toestemming om ze te gebruiken conform de doeleinden van deze privacyverklaring.

 

Inhoud

1. Waarom verzamelt Cottyn & Partners bvba gegevens?
2. Aan wie kan Cottyn & Partners bvba gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is Cottyn & Partners bvba verantwoordelijk voor andere websites?
5. Bescherming van uw gegevens
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
9. Recht

 

1. Waarom verzamelt Cottyn & Partners bvba gegevens?

Uw (persoons)gegevens kunnen door Cottyn & Partners bvba gebruikt worden voor diverse doeleinden:


• Cottyn & Partners bvba kan uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Indien u uw telefoonnummer heeft verstrekt, kan zij u daarvoor telefonisch benaderen.


• Cottyn & Partners bvba kan u, in voorkomend geval, per e‐mail en/of sms
benaderen met nieuws over haar producten en diensten.


• Cottyn & Partners bvba kan de gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij reeds beschikt of die ze ontvangen heeft van derden en dit voor marketingdoeleinden en om haar producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.


Cottyn & Partners bvba verwerkt alleen de gegevens die u opgeeft in het contactformulier alsmede het raadplegen van de Website, met als doel om de Website en uw gebruikerservaring aangenamer te maken.


In voorkomend geval zal u extra informatie gevraagd worden zodat u kunt profiteren van de privileges en voordelen die rechtstreeks of onrechtreeks te maken hebben met uw interesses. U bent in elk geval niet verplicht op de vragen te antwoorden om een gedeelte van de Website te kunnen raadplegen, maar hoe ruimer de overgemaakte informatie, hoe beter producten en services die beantwoorden aan uw interesses kunnen worden aangeboden of voorgesteld.

 

2. Aan wie kan Cottyn & Partners bvba gegevens verstrekken?

Wanneer u het contactformulier invult, kan het zijn dat uw gegevens aan een derde verstrekt worden, opdat een product en/of dienst dat u wenst te bestellen, zou kunnen worden geleverd. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal Cottyn & Partners bvba uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Soms zal de Website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt door gestuurd naar de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen, bezoekersgegevens en voorkeuren (waaronder de taalkeuze) te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP‐adres, het type internet‐browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Inzicht in het websiteverkeer en in de marketingeffectiviteit kan worden verworven via de zakelijke webanalyse‐oplossing van Google Analytics.

 

4. Is Cottyn & Partners bvba verantwoordelijk voor andere websites?

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites. Dit betekent niet automatisch dat Cottyn & Partners bvba verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Cottyn & Partners bvba is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

5. Bescherming van uw gegevens

Cottyn & Partners bvba verbindt zich ertoe uw privé‐leven te respecteren zoals voorzien in de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform aan de Algemene Voorwaarden.

Cottyn & Partners bvba draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het beheer van de Website door een onderaannemer van Cottyn & Partners bvba mag de beveiliging van uw (persoons)gegevens evenmin in het gedrang brengen.

 

6. Welke rechten heeft u?

U hebt het recht Cottyn & Partners bvba te vragen welke (persoons)gegevens zij van u heeft verzameld of verwerkt alsmede om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Cottyn & Partners bvba zal binnen de vier weken aan uw verzoek voldoen.

 

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Cottyn & Partners bvba kan in de toekomst deze privacyverklaring aanpassen aan gewijzigde omstandigheden of besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen worden verwerkt en/of andere gebruiksdoeleinden zullen worden vooropgesteld.

 

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacyverklaring van Cottyn & Partners bvba, kunt u contact opnemen:


• Per post: Cottyn & Partners bvba - J.B. De Greeflaan 12, 1731 Zellik (België)

• Per e‐mail: info@sonelcoshop.com


Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

9. Recht

Op deze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.